Cardio Space nowy wymiar edukacji medycznej

Pierwszy w Polsce — edukacyjny projekt medyczny, którego celem jest połączenie teorii i praktyki klinicznej oraz holistycznego podejścia do pacjenta w oparciu o nowoczesne narzędzia diagnostyczno-terapeutyczne z użyciem technologii AI (artificial intelligence) oraz VR (virtual reality).

Ikonka kalendarza 20 Paź, 2022 Specjalistyczny kurs medyczny
z transmisją online
Zobacz
Ikonka kalendarza 15 Mar, 2023 Specjalistyczny kurs medyczny -
Klinika Kardiologii WUM
Zobacz

Kardiologia XXI wieku

Jak zmienia się obraz nowoczesnej diagnostyki i terapii?
Od nadciśnienia tętniczego do zaawansowanej niewydolności serca.

Specjalistyczny kurs medyczny z transmisją online

20 października 2022

Skrócenie czasu i dystansu w diagnostyce i leczeniu I Przezskórne interwencje zastawkowe I Zaawansowana diagnostyka wieńcowa I Wspomaganie pracy serca I Farmakoterapia

Online na www.cardiospace.pl
Zarejestruj
Wprowadzenie do projektu Cardio Space
Prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski
Kardiologia zachowawcza
Dr hab. n. med. Paweł Balsam
Kardiologia interwencyjna: zaawansowana diagnostyka wieńcowa
Prof. dr hab. n. med. Janusz Kochman
Kardiochirurg - kiedy interwencja chirurgiczna jest niezbędna?
Prof. dr hab. n. med. Mariusz Kuśmierczyk
Wczesne wykrycie czynników ryzyka i skuteczne leczenie zaburzeń lipidowych
Prof. dr hab. n. med. Maciej Banach
"Dług" zdrowotny - jak ratować naszych pacjentów?
Prof. dr hab. n. med. Stanisław Bartuś
Fuzja obrazów w echokardiografii - nowoczesne techniki planowania zabiegów kardiologii interwencyjnej i kardiochirurgii
Prof. dr hab. n. med. Marcin Fijałkowski
Debata z udziałem wszystkich wykładowców

Specjalistyczny kurs medyczny - Klinika Kardiologii WUM

15 marca 2023

Echo I EKG I Nowoczesna diagnostyka obrazowa I Interwencje I Innowacje i technologie w kardiologii

Klinika Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
Zarejestruj
Kardiologia XXI wieku - wprowadzenie do warsztatów
Prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski
Innowacje w kardiologii zabiegowej
Dr hab. n. med. Paweł Balsam
Systemy 3D elektroanatomiczne i rekonstrukcji we wspomaganiu zabiegów ablacji – prezentacja połączona z transmisją z sali zabiegowej
Dr n. med. Piotr Lodziński
Stymulacja fizjologiczna układu bodźcoprzewodzącego serca z zastosowaniem systemu elektrofizjologicznego – prezentacja połączona z transmisją z sali zabiegowej
Dr n. med. Marcin Michalak
Nieinwazyjne obrazowanie tętnic wieńcowych, FFR/OCT, AI wspierająca decyzje w pracowni hemodynamicznej – prezentacja dostępnych systemów i algorytmów
Dr hab. n. med. Łukasz Kołtowski
Praktyczne aspekty telemonitoringu urządzeń wszczepialnych, organizacja centrum monitorowania, ścieżki postępowania – serce w smartfonie
Lek. med. Jakub Rokicki
ECHO nawigacja w trakcie zabiegów kardiologii interwencyjnej i symulatory – warsztaty echokardiografii
Dr hab. n. med. Piotr Ścisło
Echo VR – prezentacja przypadków klinicznych
Echokardiografia w Mieszanej Rzeczywistości, czyli trójwymiarowe hologramy w goglach - pokaz na żywo
Instytut Komunikacji Zdrowotnej NEOMED HEALTHCARE SOLUTIONS MedExpress Instytut Ochrony Zdrowia

Nasza e-mail lista - pozostańmy w kontakcie