Cardio Space
Nowy wymiar edukacji medycznej

Pierwszy w Polsce edukacyjny projekt medyczny, którego celem jest połączenie teorii i praktyki klinicznej oraz holistycznego podejścia do pacjenta w oparciu o nowoczesne narzędzia diagnostyczno-terapeutyczne z użyciem technologii AI (artificial intelligence) oraz VR (virtual reality).

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Nowoczesna edukacja w kardiologii musi być systemem typu self-learning

Tempo pojawiania się nowych technologii terapeutycznych w kardiologii wymusza ustawiczną ewolucję… samego kształcenia ustawicznego lekarzy kardiologów. Podobnie jak w świecie nowych technologii informatycznych nie mają już racji bytu modele biznesowe gwarantujące sukces w tradycyjnej gospodarce XX wieku. Tak w edukacji lekarzy i studentów medycyny pierwsze co musi ulegać nieustannym modyfikacjom to sam system kształcenia. Adaptatywne kształcenie lekarzy zaczyna być już coraz częściej wspierane algorytmami sztucznej inteligencji i rozgrywa się na platformie integrującej cały teatr ewolucji medycyny. „Nowoczesna edukacja kardiologiczna dla lekarzy praktyków, to nie tylko wdrożenie nowych technologii, ale również wykorzystanie możliwości jakie daje zdalna komunikacja, telekardiologia, wykorzystanie aplikacji medycznych i innowacji wzmacniających współpracę z pacjentem – mówi prof. dr n. med. Marcin Grabowski, kierownik naukowy projektu Cardio Space.

Cykl edukacyjny w ramach Cardio Space to seria webinarów oraz spotkań praktycznych w ośrodkach naukowych obejmujących m.in. takie zagadnienia jak:

 

 • Skrócenie czasu i dystansu w diagnostyce i leczeniu
 • Systemy 3D elektroanatomiczne i rekonstrukcji we wspomaganiu zabiegów ablacji
 • Stymulacja fizjologiczna układu bodźco-przewodzącego serca z zastosowaniem systemu elektrofizjologicznego
 • ECHO nawigacja w trakcie zabiegów kardiologii interwencyjnej i symulatory – warsztaty Echokardiografii
 • Echokardiografia w Mieszanej Rzeczywistości, czyli trójwymiarowe hologramy w goglach
 • Nieinwazyjne obrazowanie tętnic wieńcowych, FFR/OCT, AI wspierająca decyzje w pracowni hemodynamicznej – prezentacja dostępnych systemów i algorytmów
 • Przezskórne interwencje zastawkowe
 • Zaawansowana diagnostyka wieńcowa
 • Wspomaganie pracy serca
 • Praktyczne aspekty telemonitoringu urządzeń wszczepialnych, organizacja centrum monitorowania, ścieżki postępowania – serce w smartfonie
 • Farmakoterapia

 

Twórcy projektu Cardio Space pracują już nad aplikacją integrującą w jednym inteligentnym narzędziu dostęp do wiedzy teoretycznej i praktycznej, personalizowane i aktualizowane online doniesienia naukowe, możliwość komunikacji i wymiany doświadczeń oraz wsparcie pracy naukowej lekarzy.

Zapraszamy do rejestracji
Zespół Cardio Space

NASI EKSPERCI

Poznaj Naszych ekspertów

Kierownik Naukowy

Marcin Grabowski

prof. dr hab. n. med.

Profesor w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Kierownik Pododdziału Elektrokardiologii, Prodziekan ds. Integracji i Rozwoju Wydziału Lekarskiego WUM. Kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych, hipertensjolog. Laureat m.in. nagrody Prezesa Rady Ministrów RP, Ministra Zdrowia, Prezesów PTK, stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców oraz Stypendium Fundacji Nauki Polskiej, wyróżniony w konkursie „Super Talenty w medycynie” i „Złoty Skalpel”.

Maciej Banach

prof. dr hab. n. med.

Pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2010-2012. Od lutego 2014r. jest dyrektorem Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Kierownikiem Zakładu Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Kierownikiem Ośrodka Badań Serca i Naczyń na Uniwersytecie Zielonogórskim. Jest Sekretarzem Generalnym Europejskiego Towarzystwa Miażdżycowego w kadencji 2021-2024.Jest założycielem i przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Lipidowego, grupy Lipid and Blood Pressure Meta-analysis Collaboration - jednej z największych grup badawczych na świecie, a także Międzynarodowego Panelu Ekspertów Lipidowych.

Janusz Kochman

prof. dr hab. n. med.

Specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii. Od kilkunastu lat pełni funkcję Kierownika Pracowni Kardiologii Inwazyjnej I Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Odbywał zagraniczne staże szkoleniowe i naukowe w szpitalach uniwersyteckich w Oksfordzie (Wlk. Brytania), Münster i Essen (Niemcy). Kardiolog interwencyjny, wykonujący pełne spektrum zabiegów wieńcowych i strukturalnych. Znakomity klinicysta i naukowiec. Autor stu kilkudziesięciu publikacji w prestiżowych czasopismach kardiologicznych. W swojej praktyce klinicznej koncentruje się na diagnostyce i leczeniu pacjentów z chorobą wieńcową, niewydolnością serca i chorych z nabytymi wadami zastawkowymi.

Janusz Kuśmierczyk

prof. dr hab. n. med.

Specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej, kardiochirurgii i transplantologii klinicznej. Prof. Mariusz Kuśmierczyk przez wiele lat kierował Kliniką Kardiochirurgii i Transplantologii w Narodowym Instytucie Kardiologii w Aninie oraz Oddziałem Kardiochirurgii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM. Przewodniczący Krajowej Rady Transplantacyjnej w kadencji 2018-2022. Był sekretarzem generalnym Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgicznego (2016-2018), a następnie prezesem Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgicznego (2018-2021).

Stanisław Bartuś

prof. dr hab. n. med.

Specjalista kardiolog oraz specjalista chorób wewnętrznych. Angiolog. p.o. Kierownika Oddziału Klinicznego Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych Instytutu Kardiologii UJ CM. Wykonuje zabiegi kardiologii inwazyjnej w zakresie tętnic wieńcowych, zamykania ubytków między-przedsionkowych (ASD, PFO) oraz tętnic szyjnych, tętnic podobojczykowych, pnia ramienno-głowowego, tętnic kończyn dolnych (w tym naczyń poniżej kolana), tętnic nerkowych i innych. Jest autorem wielu publikacji i prac naukowych( łącznie 175) Wielokrotnie wyróżniany i nagradzany.

Marcin Fijałkowski

prof. dr hab. n. med.

Specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i kardiologii. Związany z Oddziałem Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej Klinicznego Centrum Kardiologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego oraz jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Jest uznanym specjalistą z zakresu echokardiografii. Organizator szkoleń specjalistycznych, kursów i warsztatów dla lekarzy kardiologów oraz wykładowca na krajowych i międzynarodowych konferencjach.

Paweł Balsam

dr hab. n. med.

Specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii. Adiunkt I Katedry i Kliniki Kardiologii, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, sekretarz Komisji Informatyki i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz ekspert w dziedzinie zdrowia mobilnego i telemedycyny. Zajmuje się zabiegowym leczeniem zaburzeń rytmu serca (ablacja), często z wykorzystaniem nowoczesnych technologii obrazowania (druk 3D, technika hologramu) oraz pacjentami z niewydolnością serca.

Renata Główczyńska

dr n. med.

Posiada specjalizacje z chorób wewnętrznych, kardiologii i medycyny sportowej. Jest kierownikiem Zakładu Diagnostyki i Ambulatoryjnej Opieki Kardiologicznej w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Odbyła liczne staże zagraniczne. Przewodnicząca Sekcji Kardiologii Sportowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Członek Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Członek Zarządu Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Łukasz Kołtowski

dr hab. n. med.

Związany z Kliniką Kardiologii WUM. Doświadczenie zdobywał m.in. w oksfordzkim John Radcliffe Hospital, Royal Surrey Hospital w Guildford czy Agencji Ochrony Zdrowia Wielkiej Brytanii. Uzyskał także dyplom z zarządzania i marketingu. Zaangażowany badacz naukowy, czynny uczestnik światowych konferencji naukowych oraz autor kilkudziesięciu publikacji o tematyce kardiologicznej.

Piotr Ścisło

dr hab. n. med.

Posiada specjalizacje z chorób wewnętrznych, kardiologii .Od 25 lat związany z I Katedrą i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Główną domeną jego zainteresowań pozostaje echokardiografia oraz jej rola w przezcewnikowych terapiach strukturalnych chorób serca w tym: implantacji zastawki aortalnej i mitralnej (TAVI, TMVI), zabiegach naprawczych zastawek mitralnej i trójdzielnej (ETE MV/TV Mitraclip / Triclip), przezskórnym zamykaniu przecieków około zastawkowych (PVL M/A), zamykania patologicznych, wrodzonych i nabytych przecieków wewnątrz sercowych (PFO/ASD2, VSD/VSR) oraz uszka lewego przedsionka (LAAC).

Andrzej Cacko

dr n. med.

Specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, adiunkt (pełniący obowiązki Kierownika) w Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny WUM. Starszy asystent w Klinice Kardiologii w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym WUM.

Piotr Lodziński

dr hab. n. med.

Specjalista chorób wewnętrznych, kardiologii. Adiunkt w I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń rytmu serca. Członek: Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (European Society of Cardiology); ESC Fellow; Sekcji Rytmu Serca PTK, Sekcja Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej PTK, Sekcji Kardiologii Dziecięcej PTK, European Heart Rhythm Association, Pediatric and Congenital Electrophysiology Society (PACES).

Marcin Michalak

dr n. med.

Kardiolog, związany z I Katedrą i Kliniką Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Nowy wymiar edukacji w kardiologii

prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski

Kierownik I Katedry I Kliniki Kardiologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Zarejestruj się już teraz na KURS PRAKTYCZNY!